Pénzmosás elleni küzdelem

A Vállalat mélységes aggodalmát fejezi ki a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosan, és az állami biztonságot, a közrendet, a személyes szabadságot, illetve az emberiség biztonságát fenyegető bűncselekményeknek tartja ezeket.

Vállalatunk pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni rendelkezésekkel és módszerekkel igyekszik megakadályozni, hogy ilyen tevékenységek a Weboldalon vagy bárhol máshol bekövetkezhessenek.

A Weboldal használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy:

- Ön a jogos tulajdonosa a Weboldalon vezetett fiókjára befizetett összegeknek;

- A fentebb említett összegeket törvényes úton szerezte, így ezek nem bűncselekményekből származnak;

- Ön semmilyen módon nem fogja illegális tevékenységekre használni a Weboldalt;

- A Vállalatnak biztosított információi pontosak és naprakészek;

- Tájékoztatni fog minket, amennyiben politikai közszereplő, vagy később azzá vált. Az olyan személyek minősülnek politikai közszereplőknek, akik jelentős köztisztviselői feladatokat látnak el egy országban – ilyenek például az államfők, a magas rangú politikusok, a magas rangú kormányzati, igazságügyi vagy katonai tisztviselők, az állami tulajdonú vállalatok vezető tisztviselői, illetve a fontos politikai pártok tisztviselői.

Önnek dokumentumokat kell szolgáltatnia a számunkra biztosított információk hitelesítéséhez, illetve a befizetett összegek eredetének igazolásához. A Vállalat bármikor kérheti ezeket a dokumentumokat.

Ha a számunkra biztosított információk bármelyike valótlan, pontatlan, félrevezető, illetve másképp hiányos, azzal szerződésszegést követ el, és ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy azonnal megszüntessük a fiókját, illetve megakadályozzuk a szolgáltatások további használatát, egyéb potenciális lépések mellett.

A dokumentumok bekéréséről való döntést a Vállalat kockázatalapú megközelítéssel hozza meg. Ez azt jelenti, hogy a Weboldal használata során folyamatosan figyelemmel követjük a tevékenységeit, és ha ezek bármelyike gyanúsnak bizonyulna (pl. meghaladja a befizetési vagy pénzfelvételi korlátokat), vagy ha drasztikus változásokat észlelünk a viselkedésében, akkor további hitelesítésre lehet szükség.

Az említett gyanús tevékenységek jelentésre kerülhetnek az illetékes hatóságoknak.

A Vállalatnak jogában áll időnként megismételni az ellenőrzéseket.

Amennyiben Ön valamilyen oknál fogva nem képes megfelelni a hitelesítésnek, akkor a fiókja befagyasztásra kerül, amíg a hitelesítés be nem következik. Ebben az időszakban Ön nem lesz képes pénzt befizetni vagy felvenni a Weboldalon keresztül.

Az azonosítási folyamat során az Öntől kapott információkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A hitelesítési vizsgálatokhoz kapcsolódó feljegyzéseket és adatokat legalább 10 évig tároljuk. Az említett időszak lejártát követően az információk névtelenítve lesznek.